Angiologie

 

 

Angiologické (cévní) vyšetření

 

Pacienti jsou k angiologickému vyšetření odesílání praktickým lékařem, internistou, diabetologem, ortopedem, neurologem, dermatologem, či jiným specialistou. Angiolog poskytuje specializovanou angiologickou péči, která je zaměřena na vyšetřování, léčení a sledování nemocných s chorobami cév a dále na vyšetřování a léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění. V péči o nemocné s chronickými formami cévních onemocnění je velmi důležitá spolupráce s praktickým lékařem a internistou.

 

Angiolog vyšetřuje, léčí a doporučuje další vyšetřovací a léčebné postupy (například katetrizace periferních tepen nebo doporučení k operaci varixů).

 

Pacienti s nestabilními, závažnými nebo komplikovanými formami cévních onemocnění onemocnění zůstávají trvale pod kontrolou angiologa.

 

 

Která onemocnění angiolog vyšetřuje a léčí

 

 • Ischemická choroba dolních končetin (zúžení nebo uzávěry tepen dolních končetin)
 • Zúžení nebo uzávěry tepen zásobujících mozek (ve spolupráci s neurology)
 • Zúžení nebo uzávěry ledvinných tepen
 • Zúžení nebo uzávěry tepen zásobujících vnitřní orgány
 • Žilní trombosy (uzávěry žil)
 • Křečové žíly
 • Žilní nedostatečnost (např. otoky, bércové vředy)
 • Poruchy mikrocirkulace (např. prokrvení rukou, nohou – např. bělání prstů v chladu -např. u revmatologických onemocnění)
 • Diabetická noha (ve spolupráci s diabetologem, neurologem, chirurgem atd.)
 • Určení cévního podílu na potížích pacienta (např. arthrosa + křečové žíly + postižení tepen + postižení páteře + neurologické postižení)
 • Rizikové faktory (např. zvýšená hladina cholesterolu, obesita, kouření)

 

 

Která vyšetření může pacient v angiologické ambulanci podstoupit

 

 • Klinická vyšetření
 • Ultrazvuková vyšetření tepenného systému
 • Ultrazvuková vyšetření žilního systému
 • Mapování křečových žil pomocí ultrazvuku před operací křečových žil
 • Pletysmografické metody, metody digitální fotopletysmografie
 • Vyšetření kapilární perfuse
 • Vyšetření periferních prstových tlaků
 • Indexů ABI (ankle brachial index)
 • Laboratorní vyšetření
 • Podobaroskopie
 • Některá z kardiologických vyšetřovacích metod, pokud je indikována

 

Copyrights ©2015: Benedor s.r.o.