Interna

 

 

Interní vyšetření v našich ambulancích slouží především k posouzení stavu pacienta před operačními výkony a k určení rizika operačního výkonu pro pacienta.

 

Vzhledem k tomu, že ambulance poskytuje také kardiologickou a angiologickou péči, může být předoperační stav pacienta zhodnocen z hlediska tří oborů (interna, kardiologie, angiologie).

 

Pacient může v rámci předoperační přípravy podstoupit jakékoli vyšetření z oboru kardiologie nebo angiologie na jednom pracovišti ve velmi zkráceném vyšetřovacím procesu. Pacient není nucen navštívit tři různé ambulance, ale vše je řešeno na jednom pracovišti včetně všech doplňujících vyšetření, která lze provést v jednom dni.

 

V jedné ambulanci je možno takto v jedné době posoudit předoperační stav pacienta z hlediska tří oborů najednou a určit:

  • Interní riziko (např. stav výživy, kompenzace diabetu, průvodné jaterní onemocnění atd.)
  • Kardiologické riziko (stavy po infarktech, srdeční nedostatečnost, hypertenze, poruchy rytmu atd.)
  • Cévní riziko ( riziko trombosy a embolizace atd.)

 

Na základě zhodnocení těchto rizik je pak možno zvolit optimální předoperační přípravu pacienta.

Copyrights ©2015: Benedor s.r.o.